Links

Helga Lingenfelder (Hovawarte vom Schondratal)

RZV Rassezuchtverein für Hovawarthunde e.V.